Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [7]
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih15 Muharrem
Süreli / Sayı146
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih15 Saferülhayr
Süreli / Sayı148
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih15 Rebiülahir
Süreli / Sayı152
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih01 CemaziyelEvvel
Süreli / Sayı153
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih15 Cemaziyel Evvel
Süreli / Sayı154
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

15. Sene 1315
Süreli / Yıl15. Sene 1315
Süreli / Sayı157
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

13. Sene 1315
Süreli / Yıl13. Sene 1315
Süreli / Tarih01 RebiülEvvel
Süreli / Sayı149
Süreli / Cilt9