Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]
10194681

Tarih ve toplum

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı79-84
Süreli / Cilt14