: 20 Süre: Belirsiz Bulunan: 3 Adet 0.022 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [3]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [3]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1939
Süreli / Yıl1939
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

Meclisi meb'usan zabıt ceridesi [T.M.M.B. Zabıt Ceridesi]

1336
Süreli / Yıl1336
Süreli / Sayı121-140
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : kati ve mufassal neticeler

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / Tarih20 Ekim
Süreli / Sayı29
Süreli / Cilt20