Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Tarih28 Ocak-13 Şubat
Süreli / Sayı26
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1993
Süreli / Yıl1993
Süreli / TarihNisan-Ekim
Süreli / Sayı4-10
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1955
Süreli / Yıl1955
Süreli / Tarih21 Mart -29 Nisan
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1972
Süreli / Yıl1972
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

2004
Süreli / Yıl2004
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı29
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt26