Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Meclisi meb'usan zabıt ceridesi [T.M.M.B. Zabıt Ceridesi]

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Sayı141-160
Süreli / Cilt29