Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [18]
Yayın Tarihi [156]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Konu [3]
Yayınlayan [767]
Süre [12]
Süreli / Yıl [267]
Süreli / Sayı [751]
Süreli Sayı [Dergi]

Adalet dergisi [Adliye - Ceridey-i adliye]

1339-1340
Süreli / Yıl1339-1340
Süreli / Sayı13-24
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Hayat tarih mecmuası

1969
Süreli / Yıl1969
Süreli / Sayı1-6
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

İlahiyat fakültesi Dergisi

1970
Süreli / Yıl1970
Süreli / Sayı18
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Akbaba : siyasi mizah gazetesi

1956-1957
Süreli / Yıl1956-1957
Süreli / Sayı240-269
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Akbaba : siyasi mizah gazetesi

1945-1946
Süreli / Yıl1945-1946
Süreli / Sayı53-101
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Ormancılık araştırma ensitüsü dergisi

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]
00229024

Karayolları teknik bülteni

1989
Süreli / Yıl1989
Süreli / Sayı85-88
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi mecmuası

1948
Süreli / Yıl1948
Süreli / Sayı1-4
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

İslam

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Sayı88-96
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul Ticaret ve Sanayî Odası mecmuası

45. sene 1929
Süreli / Yıl45. sene 1929
Süreli / AyKanuni Sani,
Süreli / Sayı1,4-7,10
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Dinimizde reform Kemalizm [İdeal Türkiye için]

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Sayı55-60
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Dost [Seçilmiş hikayeler]

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Sayı34-39
Süreli / Cilt9