Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [3]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [12]
Süreli / Yıl [20]
Süreli Sayı [Dergi]

L’Exposition Universelle de 1867 Illustree

1867
Süreli / Yıl1867
Süreli / Tarih15 Juillet
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih12 Teşrinievvel 16 Ramazan 29 Eylül
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Gıdık

1329 1326
Süreli / Yıl1329 1326
Süreli / Tarih09 Safer 27 Kanunisani
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

İncili Çavuş

1. Sene 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1326 1324
Süreli / Tarih06 Zilhicce 17 Kanunievvel
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Hayâl-i Cedid : Hayal

1910 1328 1326
Süreli / Yıl1910 1328 1326
Süreli / TarihMayıs Cemaziyelevvel Mayıs 28 19 15
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Hamiyyet

1314 1312
Süreli / Yıl1314 1312
Süreli / TarihŞevval Şubat 8 28
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Kara-gueuz]

1908 1326 1324
Süreli / Yıl1908 1326 1324
Süreli / TarihTeşrinievvel Ramazan Eylül 12 16 29
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Dergi]

Meddah

1292
Süreli / Yıl1292
Süreli / TarihRebiülevvel 28
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Dergi]

İntikam

1901 1318
Süreli / Yıl1901 1318
Süreli / TarihKanunisani Şevval 28 7
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Lâtife

1292 1291
Süreli / Yıl1292 1291
Süreli / TarihRebiülahir Mayıs 14 8
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Babacan

1928
Süreli / Yıl1928
Süreli / TarihEylül 24
Süreli / Sayı21
Süreli Sayı [Gazete]

Servet

1309 1307
Süreli / Yıl1309 1307
Süreli / TarihReceb Şubat 14 1
Süreli / Sayı21