Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih12 Teşrinievvel 16 Ramazan 29 Eylül
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt1