Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [2]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süre [3]
Süreli / Yıl [7]
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih5-29 Eylül
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1934
Süreli / Yıl1934
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt49
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1937
Süreli / Yıl1937
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt69
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1941
Süreli / Yıl1941
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt98
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1939-1940
Süreli / Yıl1939-1940
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1339
Süreli / Yıl1339
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt1