Süreli Sayı [Dergi]

L’Exposition Universelle de 1867 Illustree

1867
Süreli / Yıl1867
Süreli / Tarih08 Aout
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Yurd sesi : bağımsız siyasi gazete

2. Sene 1949
Süreli / Yıl2. Sene 1949
Süreli / Tarih02 Mayıs
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih30 Teşrinievvel 04 Şevval 17 Teşrinievvel
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Gıdık

1329 1326
Süreli / Yıl1329 1326
Süreli / Tarih04 Rebiulevvel 21 Şubat
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Hayâl-i Cedid : Hayal

1910 1328 1326
Süreli / Yıl1910 1328 1326
Süreli / TarihHaziran Cemaziyelahir Haziran 22 15 9
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Hamiyyet

1314 1313
Süreli / Yıl1314 1313
Süreli / TarihZilkade Mart 2 23
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Cadaloz

1911 1329 1327
Süreli / Yıl1911 1329 1327
Süreli / TarihTemmuz Receb Haziran 8 11 25
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Aydede

1922 1340 1338
Süreli / Yıl1922 1340 1338
Süreli / TarihNisan Şaban Nisan 6 8 6
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Cerîde-i Mahâkim-i Adliye

1902 1319 1317
Süreli / Yıl1902 1319 1317
Süreli / TarihKanunisani Şevval Kanunisani 15 5 2
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Geveze

1325 1324
Süreli / Yıl1325 1324
Süreli / TarihSafer Şubat 1 9
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Dergi]

Çaylak

1293 1292
Süreli / Yıl1293 1292
Süreli / TarihReceb Temmuz 5 15
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Gazete]

Çıngıraklı Tatar

1289
Süreli / Yıl1289
Süreli / TarihTemmuz 3
Süreli / Sayı28