Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih30 Teşrinievvel 04 Şevval 17 Teşrinievvel
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1