Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [3]
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Tarih26 Şubat-25 Mart
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1339
Süreli / Yıl1339
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1938
Süreli / Yıl1938
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt76