Süreli / Sayı: 28 Dil: Osmanlıca Bulunan: 128 Adet 0.007 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [4]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süre [6]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Gazete]

Bitlis

2. Sene 1886 1303 1302
Süreli / Yıl2. Sene 1886 1303 1302
Süreli / Tarih28 Haziran 26 Ramazan 16 Haziran
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Osmanlı ziraat ve ticareti gazetesi [Osmanlı ziraat ve ticaret gazetesi = Ziraat ve ticaret gazetesi]

18. Sene 1924 1340
Süreli / Yıl18. Sene 1924 1340
Süreli / Tarih13 Kasım 13 Teşrinisani
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

Osmanlı ziraat ve ticareti gazetesi [Osmanlı ziraat ve ticaret gazetesi = Ziraat ve ticaret gazetesi]

19. Sene 1926
Süreli / Yıl19. Sene 1926
Süreli / Tarih26 Mayıs
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Gazete]

Bulgaristan resmi gazetesinin tercümesidir

1. Sene 1283
Süreli / Yıl1. Sene 1283
Süreli / Tarih13 Haziran
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Osmanlı ziraat ve ticareti gazetesi [Osmanlı ziraat ve ticaret gazetesi = Ziraat ve ticaret gazetesi]

20. Sene 1927
Süreli / Yıl20. Sene 1927
Süreli / Tarih25 Ağustos
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

Osmanlı ziraat ve ticareti gazetesi [Osmanlı ziraat ve ticaret gazetesi = Ziraat ve ticaret gazetesi]

22. Sene 1944
Süreli / Yıl22. Sene 1944
Süreli / Tarih16 İkinci teşrin
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Gazete]

Manastır

1. Sene 1302 1301
Süreli / Yıl1. Sene 1302 1301
Süreli / Tarih07 Zilhicce 04 Eylül
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Resimli Ziraat gazetesi

1. Sene 1905 1323 1321
Süreli / Yıl1. Sene 1905 1323 1321
Süreli / Tarih21 Recep 08 Eylül
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih30 Teşrinievvel 04 Şevval 17 Teşrinievvel
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Meşveret = Mechveret

3. Sene 1897 1315
Süreli / Yıl3. Sene 1897 1315
Süreli / Tarih24Kanunievvel 29 Recep
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Meşveret = Mechveret

2. Sene 1897
Süreli / Yıl2. Sene 1897
Süreli / Tarih01 Fevrier
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı [L’Osmanlı]

1. Sene 1880 1297
Süreli / Yıl1. Sene 1880 1297
Süreli / Tarih04 Teşrinisani 02 Zilhicce 23 Teşrinievvel
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1