Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt34
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Gazete]

Letâif-i Âsâr

1871 1288 1287
Süreli / Yıl1871 1288 1287
Süreli / TarihTemmuz Cemaziyelevvel Temmuz 25 7 13
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Ruznâme-i Ayîne-i Vatan

1284
Süreli / Yıl1284
Süreli / TarihTemmuz Rebiülevvel Haziran 13 11 31
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Dergi]

La Guerre Illustrée

1870
Süreli / Yıl1870
Süreli / TarihKasım 30
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Terakkî

1868 1285
Süreli / Yıl1868 1285
Süreli / TarihTemmuz Rebiülevvel 2 23
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Dergi]

Mecmua-i EbüzZiyâ

1302
Süreli / Yıl1302
Süreli / TarihMuharrem 1
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Terakkî

1870 1287
Süreli / Yıl1870 1287
Süreli / TarihKanunievvel Ramazan 20 27
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Terakkî

1868 1285 1284
Süreli / Yıl1868 1285 1284
Süreli / TarihKanunievvel Ramazan Kanunievvel 30 16 18
Süreli / Sayı37