Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : kati ve mufassal neticeler

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / Tarih20 Ekim
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt23
Süreli Sayı [Dergi]

Roman Cüzdanı

1315 1313
Süreli / Yıl1315 1313
Süreli / TarihReceb Teşrinisani 14 27
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1341
Süreli / Yıl1341
Süreli / TarihKanunisani 19
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1926
Süreli / Yıl1926
Süreli / TarihKanunisani 6
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1926
Süreli / Yıl1926
Süreli / TarihKanunisani 6
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / TarihMayıs 1
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / TarihMayıs 28
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1336
Süreli / Yıl1336
Süreli / TarihTemmuz 18
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Hür Adam

1931 1349
Süreli / Yıl1931 1349
Süreli / TarihKanunisani Şaban 6 16
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Yeni Gün

1931
Süreli / Yıl1931
Süreli / TarihMart 5
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi

1336 1334
Süreli / Yıl1336 1334
Süreli / TarihRebiülahir Kanunisani 8 21
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi

1339
Süreli / Yıl1339
Süreli / TarihTeşrinievvel 17
Süreli / Sayı37