Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [3]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [8]
Süreli / Yıl [20]
Süreli Sayı [Dergi]

L’Exposition Universelle de 1867 Illustree

1867
Süreli / Yıl1867
Süreli / Tarih09 Septembre
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih30 Teşrinisani 06 Zilkade 17 Teşrinisani
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Gıdık

1329 1327
Süreli / Yıl1329 1327
Süreli / Tarih07 Rebiulahir 24 Mart
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Hayâl-i Cedid : Hayal

1910 1328 1326
Süreli / Yıl1910 1328 1326
Süreli / TarihTemmuz Receb Temmuz 23 16 10
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Dergi]

Afacan

1911 1329 1327
Süreli / Yıl1911 1329 1327
Süreli / TarihAğustos Şaban Temmuz 12 16 30
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]
Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Kara-gueuz]

1908 1326 1324
Süreli / Yıl1908 1326 1324
Süreli / TarihTeşrinisani Zilkade Teşrinisani 30 6 17
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Dergi]

İntikam

1901 1319
Süreli / Yıl1901 1319
Süreli / TarihHaziran Safer 6 19
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Lâtife

1291
Süreli / Yıl1291
Süreli / TarihCemaziyelahir Haziran 4 26
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Servet

1309 1308
Süreli / Yıl1309 1308
Süreli / TarihRamazan Mart 12 28
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Gazete]

Yeni Geveze [Yeni Gueveze]

1328 1326
Süreli / Yıl1328 1326
Süreli / TarihReceb Temmuz 12 5
Süreli / Sayı37
Süreli Sayı [Dergi]

Yarın Spor

1922 1338
Süreli / Yıl1922 1338
Süreli / TarihTemmuz Temmuz 6 6
Süreli / Sayı37