Süreli Sayı [Gazete]

Karagöz [Journal Illustre : Kara-Gueuz]

1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Yıl1. Sene 1908 1326 1324
Süreli / Tarih30 Teşrinisani 06 Zilkade 17 Teşrinisani
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt1