Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı [L’Osmanlı]

1. Sene 1880 1298
Süreli / Yıl1. Sene 1880 1298
Süreli / Tarih09 Kanunievvel 06 Muharrem 27 Teşrinisani
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı [L’Osmanlı]

4. Sene 1884 1301
Süreli / Yıl4. Sene 1884 1301
Süreli / Tarih03 Nisan 06 Cemaziyelahir 22 Mart
Süreli / Sayı37
Süreli / Cilt2