Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Volksbühnen-spiegel

1955-1957,1963-1964
Süreli / Yıl1955-1957,1963-1964
Süreli / Sayı1,8,7-8,5-6,10,1,3-4,10-12
Süreli / Cilt1