Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Tür [2]
Alt Tür [2]
Şekil [2]
Dil [4]
Yayın Tarihi [23]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [26]
Süreli / Yıl [33]
Süreli Sayı [Dergi]
05699746

Anadolu araştırmaları = Jahrbuch fur Kleinnasiatische forschung

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

Varlık yıllığı

1971
Süreli / Yıl1971
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt11
Süreli Sayı [Dergi]
9757382108

Türkiye kültür ve sanat yıllığı

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
05094080

Sanat tarihi yıllığı

1983
Süreli / Yıl1983
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul festivali [Uluslararası İstanbul festivali]

1984
Süreli / Yıl1984
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt11
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Eğitim Bilimleri Dergisi

2000
Süreli / Yıl2000
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13009427

Littera : edebiyat yazıları

2003
Süreli / Yıl2003
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt11
e-Süreli Sayı [Dergi]

İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası = Bulletin Mensuel De Statistique

1331
Süreli / Yıl1331
Süreli / TarihŞubat
Süreli / Sayı12
e-Süreli Sayı [Dergi]

İhsaiyat-ı Maliye Mecmuası = Bulletin Mensuel De Statistique

1916 1331
Süreli / Yıl1916 1331
Süreli / TarihŞubat Şubat
Süreli / Sayı12