Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Dil [2]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Osmanlı ziraat ve ticareti gazetesi [Osmanlı ziraat ve ticaret gazetesi = Ziraat ve ticaret gazetesi]

7. Sene 1914 1332 1330
Süreli / Yıl7. Sene 1914 1332 1330
Süreli / Tarih13 Cemaziyelula 27 Mart
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt2