Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Alt Biçim [4]
Şekil [1]
Dil [10]
Yayın Tarihi [75]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [151]
Süre [12]
Süreli / Yıl [170]
Süreli Sayı [Gazete]

La Turquie

15. Sene 1881
Süreli / Yıl15. Sene 1881
Süreli / Tarih30-31 Janvier 29 Sefer
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt30
Süreli Sayı [Gazete]

Meşveret = Mechveret

1. Sene 1896
Süreli / Yıl1. Sene 1896
Süreli / Tarih15 Novembre
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Meşveret = Mechveret

1. Sene 1896 1314
Süreli / Yıl1. Sene 1896 1314
Süreli / Tarih23 Teşrinisani 27 Cemaziyelahir
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

La Turquie

14. Sene 1880
Süreli / Yıl14. Sene 1880
Süreli / Tarih30 Janvier 17 Shefer
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Gazete]

La Turquie

16. Sene 1882
Süreli / Yıl16. Sene 1882
Süreli / Tarih31 Janvier 11 Rebi-ul-Ewel
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt32
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı [L’Osmanlı]

1. Sene 1880 1297
Süreli / Yıl1. Sene 1880 1297
Süreli / Tarih18Teşrinievvel 14 Zilkade 06 Teşrinievvel
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı [L’Osmanlı]

4. Sene 1884 1301
Süreli / Yıl4. Sene 1884 1301
Süreli / Tarih18 Mart 19 Cemaziyelevvel 06 Mart
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
18575242

Köprü : kültür, sanat dergisi

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

Orta doğu : siyasi, ekonomik ve sosyal aylık Türk dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / TarihMart
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Gazete]

La Turquie

17. Sene 1883
Süreli / Yıl17. Sene 1883
Süreli / Tarih30 Janvier 19 Rebi-ul-Ewel
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt34-A
Süreli Sayı [Dergi]

Alperen ocakları : aylık kültür ve fikir dergisi

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihMayıs
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]

Büyük doğu : siyasi - edebi haftalık mecmua

1950
Süreli / Yıl1950
Süreli / Tarih25 Ağustos
Süreli / Sayı23