Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Tür [2]
Alt Tür [2]
Şekil [2]
Dil [13]
Yayın Tarihi [111]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [66]
Süreli / Yıl [161]
Süreli Sayı [Gazete]

Manastır

1. Sene 1302 1301
Süreli / Yıl1. Sene 1302 1301
Süreli / Tarih07 Zilhicce 04 Eylül
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
e-Süreli Sayı [Gazete]

Resimli Gazete

1340
Süreli / Yıl1340
Süreli / TarihMart 15
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1877
Süreli / Yıl1877
Süreli / Tarih19 Mai
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1887
Süreli / Yıl1887
Süreli / Tarih17 Avril
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1884
Süreli / Yıl1884
Süreli / Tarih10 Maı
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1874
Süreli / Yıl1874
Süreli / Tarih23 Mai
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1872
Süreli / Yıl1872
Süreli / Tarih25 Mai
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1882
Süreli / Yıl1882
Süreli / Tarih13 Mai
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1888
Süreli / Yıl1888
Süreli / Tarih15 Avril
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Gazete]

Bitlis

2. Sene 1886 1303 1302
Süreli / Yıl2. Sene 1886 1303 1302
Süreli / Tarih28 Haziran 26 Ramazan 16 Haziran
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1
e-Süreli Sayı [Dergi]

Resimli Perşembe

1341
Süreli / Yıl1341
Süreli / TarihKanunievvel 3
Süreli / Sayı28
Süreli Sayı [Dergi]

Le patriote illustré

1896
Süreli / Yıl1896
Süreli / Tarih12 Juillet
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt1