Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İktisadi Kalkınma Vakfı dergisi [İKV]

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / Sayı148-149
Süreli / Cilt7