Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

La Recherche

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / Sayı338,340-343
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

La Recherche

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / Sayı344-348
Süreli / Cilt30