Kitap

Serameden-i hüner /

et-Tebrizî, Kerim Tahirzâde Behzad
1342 HŞ [QQQ [1923 M]
Kitap

Pençe-yi nigarin /

Muhammad Abdurrahman Han Muhammed Rüşen
1303 H [1886 M]
Kitap
Yazma
Yazma

Şerhü kitabi’l-edvar / Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni Abdülkadir el-Meraği

Abdülkadir el-Meraği, Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni
Yazma

Camiü’l-elhan / Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni Abdülkadir el-Meraği

Abdülkadir el-Meraği, Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni
818 H.
Yazma

Fevaid-i aşere / Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni Abdülkadir el-Meraği

Abdülkadir el-Meraği, Hace Kemâlüddin Abdülkadir b. Ayni
Yazma
Yazma
Yazma

Makasıd el-edvar / Mahmud b. Abd el-Aziz b. Abd el-Kadir Meragi Abd el-Kadirzade Derviş Udi

Abd el-Kadirzade Derviş Udi, Mahmud b. Abd el-Aziz b. Abd el-Kadir Meragi
1336 R. 908 H.
Yazma

Risale-i musiki / Nuruddin Ebü'l-Berekat Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed el-Camî

el-Camî, Nuruddin Ebü'l-Berekat Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed
890 H.
Kitap