Süre: 6 Aylık : 13 Bulunan: 22 Adet 0.004 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [14]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [18]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [17]
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı24
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / TarihEylül
Süreli / Sayı7/3
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / Sayı17-18
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Vakıflar dergisi

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika : kitabiyat dergisi

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı29-30
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Le Tour du monde : nouveau journal de voyages

1872
Süreli / Yıl1872
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13039369

Türkiye araştırmaları literatür dergisi [Literatür dergisi]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı13
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Journal des voyages : et des aventures de terre et de mer

1895
Süreli / Yıl1895
Süreli / Sayı36-37
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13034787

Türk kültürü incelemeleri

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Sayı22-23
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Tarih dergisi

1962-1963
Süreli / Yıl1962-1963
Süreli / Sayı17-18
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13033123

Osmanlı bilimi araştırmaları [Studıes ın Ottoman Science]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt13