Süre: 6 Aylık : 19 Bulunan: 14 Adet 0.079 sn
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı9/3
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13039369

Türkiye araştırmaları literatür dergisi [Literatür dergisi]

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Sayı19-20
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika : kitabiyat dergisi

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Sayı38
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]

Le Tour du monde : nouveau journal de voyages

1877
Süreli / Yıl1877
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]

Journal des voyages : et des aventures de terre et de mer

1901
Süreli / Yıl1901
Süreli / Sayı9-10
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13002864

Kebikeç : insan bilimleri için kaynak araştırma dergisi

2018
Süreli / Yıl2018
Süreli / Sayı45
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13033123

Osmanlı bilimi araştırmaları [Studıes ın Ottoman Science]

2017
Süreli / Yıl2017
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı29-30
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
13034787

Türk kültürü incelemeleri

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihBahar/Spring
Süreli / Sayı32
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
10151818

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih dergisi

1971
Süreli / Yıl1971
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]

Ormancılık araştırma ensitüsü dergisi

1995-1996
Süreli / Yıl1995-1996
Süreli / Sayı79-80
Süreli / Cilt19