Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [12]
Bölüm [2]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süreli / Sayı [20]
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı10
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihOcak
Süreli / Sayı6/1
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihMayıs
Süreli / Sayı6/2
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihEylül
Süreli / Sayı6/3
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı15-16
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
13039342

Askeri tarih araştırmaları dergisi [Journal of military history studies]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihAğustos
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]
1303698X

Stratejik araştırmalar dergisi [Journal of strategic studies]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı7-8
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13034787

Türk kültürü incelemeleri

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13045377

İnsan hakları araştırmaları = Humanrights review

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı6-7
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13026739

Doğuş Üniversitesi dergisi [Doğuş University journal]

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika : kitabiyat dergisi

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı29-30
Süreli / Cilt13