Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [14]
Bölüm [2]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süreli / Sayı [20]
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı19-20
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13034787

Türk kültürü incelemeleri

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihGüz
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihKış
Süreli / Sayı11/1
Süreli / Cilt25
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı11/2
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı11/3
Süreli / Cilt27
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihSonbahar
Süreli / Sayı11/4
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Dergi]
13044044

Bilgi ve bellek

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13039342

Askeri tarih araştırmaları dergisi [Journal of military history studies]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihŞubat-Ağustos
Süreli / Sayı17-18
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
1303698X

Stratejik araştırmalar dergisi [Journal of strategic studies]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı16-17
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13084070

İş ahlakı dergisi [Turkısh journal ıf busıness ethıcs]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihMayıs-Kasım
Süreli / Sayı7-8
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]