Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [3]
Yayın Tarihi [13]
Bölüm [2]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süreli / Sayı [20]
Süreli Sayı [Dergi]
13085069

Dil ve edebiyat araştırmaları dergisi = Journal of language and literature studies

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihGüz
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı27-28
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
13091557

Ortadoğu etütleri : siyaset ve uluslararası ilişkiler

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihOcak-Haziran
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13054678

Taşpınar : yerel tarih ve kültür dergisi

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihHaziran-Aralık
Süreli / Sayı14-15
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13039342

Askeri tarih araştırmaları dergisi [Journal of military history studies]

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihMayıs-Aralık
Süreli / Sayı25-26
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
13002864

Kebikeç : insan bilimleri için kaynak araştırma dergisi

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı40
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
21478724

Ankara araştırmaları dergisi = Journal of Ankara studies

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı25/2
Süreli / Cilt22
Süreli Sayı [Dergi]

İpekyolu Medenyetleri : Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği bülteni

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı11
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı25/1
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı33
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika : kitabiyat dergisi

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı47-48
Süreli / Cilt24