Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [3]
Yayın Tarihi [12]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süreli / Sayı [20]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13085069

Dil ve edebiyat araştırmaları dergisi = Journal of language and literature studies

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / Sayı41-42
Süreli / Cilt27
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
21463727

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sosyal bilimler dergisi

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / TarihHaziran-Aralık
Süreli / Sayı17-18
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13054678

Taşpınar : yerel tarih ve kültür dergisi

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / Sayı29/2
Süreli / Cilt30
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / Sayı29/özelsayı
Süreli / Cilt31
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13049720

Yakın dönem Türkiye araştırmaları [YADTA]

2019
Süreli / Yıl2019
Süreli / Sayı35-36
Süreli / Cilt19