Süre: Düzensiz : 12 Bulunan: 15 Adet 0.006 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi

1956
Süreli / Yıl1956
Süreli / Sayı3-4
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
13042998

Sosyoloji dergisi [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji dergisi]

1990-1992
Süreli / Yıl1990-1992
Süreli / Sayı2-3
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih8 Şubat- 15 Şubat
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih23 Mart -30 Nisan
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
19861993

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi

1960
Süreli / Yıl1960
Süreli / Sayıeylül
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1946
Süreli / Yıl1946
Süreli / TarihNisan-Aralık
Süreli / Sayı8-9
Süreli / Cilt12