Süre: Düzensiz : 13 Bulunan: 15 Adet 0.078 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1955,1960
Süreli / Yıl1955,1960
Süreli / Sayı67
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi

1957
Süreli / Yıl1957
Süreli / Sayı1-3
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13042998

Sosyoloji dergisi [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji dergisi]

1993-1999
Süreli / Yıl1993-1999
Süreli / Sayı4-5
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : kati ve mufassal neticeler

1936
Süreli / Yıl1936
Süreli / Tarih20 Ekim
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı15
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1981
Süreli / Yıl1981
Süreli / Sayı13
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih16-20 Şubat
Süreli / Sayı13
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Sayı14-16
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih04 -29 Mayıs
Süreli / Cilt13