Süre: Düzensiz : 14 Bulunan: 14 Adet 0.003 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi

1962
Süreli / Yıl1962
Süreli / Sayı3-4
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]
13042998

Sosyoloji dergisi [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji dergisi]

2004-2005
Süreli / Yıl2004-2005
Süreli / Sayı8-10
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı16
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1982
Süreli / Yıl1982
Süreli / Sayı14-16
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih21 Şubat-22 Mart
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih01- 10 Temmuz
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [İstatistik]