Süre: Düzensiz : 15 Bulunan: 13 Adet 0.006 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1983-1984
Süreli / Yıl1983-1984
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı17
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1983
Süreli / Yıl1983
Süreli / Sayı17
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih25 Mart-3 Nisan
Süreli / Sayı15
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih13- 23 Temmuz
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [İstatistik]