Süre: Düzensiz : 16 Bulunan: 13 Adet 0.077 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1970
Süreli / Yıl1970
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı18
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih5Nisan-13 Mayıs
Süreli / Sayı16
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih01- 30 Kasım
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
19861993

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi

1966
Süreli / Yıl1966
Süreli / TarihTemmuz
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1955-1956
Süreli / Yıl1955-1956
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt16
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1984
Süreli / Yıl1984
Süreli / Sayı18
Süreli / Cilt16