Süre: Düzensiz : 17 Bulunan: 13 Adet 0.004 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1975
Süreli / Yıl1975
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1994
Süreli / Yıl1994
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih15 Mayıs-7 Haziran
Süreli / Sayı17
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih02- 28 Aralık
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt17