Süre: Düzensiz : 18 Bulunan: 13 Adet 0.004 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1994
Süreli / Yıl1994
Süreli / Sayı24
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih10-28 Haziran
Süreli / Sayı18
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Tarih01- 28 Şubat
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt18