Süre: Düzensiz : 19 Bulunan: 13 Adet 0.004 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1960-1961
Süreli / Yıl1960-1961
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1985
Süreli / Yıl1985
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1990
Süreli / Yıl1990
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih1-16 Temmuz
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Tarih1 – 03 Mart
Süreli / Cilt19
Süreli Sayı [İstatistik]