Süre: Düzensiz : 6 Bulunan: 39 Adet 0.006 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [19]
Süreli Sayı [Dergi]

Darülfünun İlahiyat Fakültesi mecmuası

1929
Süreli / Yıl1929
Süreli / TarihNisan-Eylül
Süreli / Sayı11-12
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]
13006940

Batı dil ve edebiyatları araştırmaları dergisi

1981-1995
Süreli / Yıl1981-1995
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]
13004921

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi

1997
Süreli / Yıl1997
Süreli / Sayı11
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Tarih12 Ekim
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
13042440

Türkiye Bilimler Akademisi kültür envanteri dergisi [TÜBA-KED]

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

Coğrafya araştırmaları dergisi

1981
Süreli / Yıl1981
Süreli / Sayı10
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
03782816

Felsefe Arkivi = Archives of philosophy

1976
Süreli / Yıl1976
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [İstatistik]

Kültür istatistikleri

1997-1998,2000-2001
Süreli / Yıl1997-1998,2000-2001
Süreli / Cilt6