Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [3]
Şekil [1]
Dil [4]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Dergi]

Radyo kültür yayınları

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]

Radyo Kültür Yayınları

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]

Radyo kültür yayınları

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Ökük türük : kültür sanat ve edebiyat dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihKasım
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]

Türkü : edebiyat, kültür, sanat, düşünce dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / TarihMayıs
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]

Ziraat Vekaleti mecmuası

1. Sene 1924 1340
Süreli / Yıl1. Sene 1924 1340
Süreli / TarihEylül
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Buluşma [Allianz Buluşma]

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]

Coğrafya araştırmaları dergisi

1968
Süreli / Yıl1968
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13042440

Türkiye Bilimler Akademisi kültür envanteri dergisi [TÜBA-KED]

2004
Süreli / Yıl2004
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

Radyo Kültür Yayınları

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı2