Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [3]
Şekil [1]
Dil [4]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [17]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Dergi]
13006940

Batı dil ve edebiyatları araştırmaları dergisi

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Doqquz iklim : edebi-bedii fikir dergisi

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı4
Süreli Sayı [Dergi]
13042440

Türkiye Bilimler Akademisi kültür envanteri dergisi [TÜBA-KED]

2005
Süreli / Yıl2005
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1989
Süreli / Yıl1989
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt21
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1998
Süreli / Yıl1998
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt31
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt32
Süreli Sayı [Dergi]

Türk tarih, arkeologya ve etnografya dergisi

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]

Türk tarih, arkeologya ve etnografya dergisi

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Sayı4
Süreli Sayı [Dergi]

Türk tarih, arkeologya ve etnografya dergisi

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Sayı4
Süreli Sayı [Dergi]

The WAY review

1962
Süreli / Yıl1962
Süreli / TarihTemmuz
Süreli / Sayı4
Süreli Sayı [İstatistik]