Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih27 -29 Şubat
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih24 Mart-30 Nisan
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih02 -30 Mayıs
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih02 -20 Haziran
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih01 -28 Kasım
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih01 -20 Aralık
Süreli / Cilt9