Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [2]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yatağan dergisi : tarih kültür ve folklor dergisi

1990-2004
Süreli / Yıl1990-2004
Süreli / Sayı1-24
Süreli [Dergi]