Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [2]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Gülbahçesi : süresiz, sanat-edebiyat-mimari-gezi seçkisi

2006-2007,2014,2017
Süreli / Yıl2006-2007,2014,2017
Süreli / Sayı1-3,18,21
Süreli [Dergi]