Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [2]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [2]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [2]
Süreli / Yıl [4]
Süreli / Sayı [3]
Süreli [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13076655

Bilgi ve belge araştırmaları dergisi

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Sayı1
Süreli [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Kadim

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihNisan-Eylül
Süreli / Sayı2-3
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Kadim

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Kadim

1. Sene 2008
Süreli / Yıl1. Sene 2008
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1