Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [5]
Yayın Tarihi [13]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [21]
Süreli / Sayı [22]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13023217

Bilgi dünyası

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
13026739

Doğuş Üniversitesi dergisi [Doğuş University journal]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika : kitabiyat dergisi

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı35-36
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]
13073818

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13039369

Türkiye araştırmaları literatür dergisi [Literatür dergisi]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı13
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13039369

Türkiye araştırmaları literatür dergisi [Literatür dergisi]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]
13013289

İslam araştırmaları dergisi

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı21-22
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
13084070

İş ahlakı dergisi [Turkısh journal ıf busıness ethıcs]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihMayıs-Kasım
Süreli / Sayı3-4
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihKış
Süreli / Sayı9/1
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı9/2
Süreli / Cilt18
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı9/3
Süreli / Cilt19