Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [15]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [25]
Süreli / Sayı [29]
Süreli Sayı [Dergi]

Cadernos do CHDD = CHDD not defterleri

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı19
Süreli Sayı [Dergi]
13026739

Doğuş Üniversitesi dergisi [Doğuş University journal]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt11
Süreli Sayı [Dergi]
00857432

Türkiyat mecmuası = Journal of Turkology

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]
13002864

Kebikeç : insan bilimleri için kaynak araştırma dergisi

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı31
Süreli / Cilt11
Süreli Sayı [Dergi]
13002864

Kebikeç

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı31
Süreli Sayı [Dergi]
13002864

Kebikeç

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı32
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihKış
Süreli / Sayı11/1
Süreli / Cilt25
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı11/2
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı11/3
Süreli / Cilt27
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri [Eğitim Bilimleri]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihSonbahar
Süreli / Sayı11/4
Süreli / Cilt28
Süreli Sayı [Dergi]
13044044

Bilgi ve bellek

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
13006479

Müteferrika

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı39