Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Yazar [1]
Konu [1]
Kitap

et-Tuhfetü'l-hamidiye fi'l-lugati'l-Osmaniye /

Misbah b. Selim el-Lebabidî
1314 H [1896-1897 M]